دلباخته عشق
سرزمینی برای دلشکستگان ، دلسوختگان ، و دلباختگان مکتب عشق 
لینک دوستان

  گريه كردمگريه كردم اما دردم  نگفتم

تكيه دادم  به  غرورم ‚ تا ديگه از پا نيفتم

 

چه ترانه بي اثر بود  ‚  مثل مش زدن به ديوار

اولين  فصل شكستنآخرين  خدانگهدار

 

 دست  تكون  دادن آخر توي  اون كوچه ي  خلوت

 

 بغض بي وقفه ي آواز  ‚  واژه هاي  بي مروت بوته ي  ياس  ديگه اون

عطري  كه دوست داشتي ندادكوچه ي آشتي كنونم

  دلا رو آشتي نداد

من  به قله  مي رسيدم ‚  اگه همترانه بودي

صد تا سد رو مي شكستم  ‚  اگه  تو بهانه  بودي

  با تو  پيسوز ترانه  يه چراغ  شعله ور بود

  لحظه ها چه عاشقانه ‚  قاصدك  چه خوش خبر بود

  كوچه ها  بدون بن بست  آسمون پر از ستاره

 شبا بي هراس  خنجر ‚  واژه ها  شعر دوباره

عطري  كه دوس داشتي نداد

كوچه ي آشتي كنونم

 دلا رو آشتی نداد

[ دوشنبه 1392/02/30 ] [ 10:20 قبل از ظهر ] [ دلباخته ]
 

 

 

 

 

 

من / عشق

پاك                  يعني

سرزمين                      لحظه

يعني                                 بيداد

عشق                                     من

باختن                                                            عشق

جان                                                                          يعني

زندگي                                                                               ليلي و

قمار                                                                                  مجنون

در                                  عشق يعني ...           شدن

ساختن                                                                                   عشق

دل                                                                                       يعني

كلبه                                                                           وامق و

يعني                                                                      عذرا

عشق                                                              شدن

من                                     عشق

فرداي                                يعني

كودك                          مسجد

يعني               الاقصي

عشق /  من

 

عشق                                       آميختن                                           افروختن

يعني                              به هم        عشق                             سوختن

چشمهاي                      يكجا                    يعني                        كردن

پر ز                 و غم                            دردهاي             گريه

خون/ درد                                                    بيشمار

 

عشق                                     من

يعني                             الاسرار

كلبه                    مخزن

اسرار     يعنی

 


 ولنتاين يا همان روز عشاق هر ساله در سراسر جهان در 14 فوريه برابر با 25 بهمن جشن گرفته ميشود.


* سمبلهاي ولنتاين شامل موارد زير ميباشد:


1- شكل يك قلب ساده و يا تير خورده: از آنجـايـي كـه قـلب مركز
احساسات عميق،اصيل و پر شور است. قلب تير خورده آسيب پذيري
عشق را نشان ميدهد. هنگامي كه شما از سوي معشوق خود طرد


ميشود. قلب تير خورده نشانه پيوند و اتحاد زن و مرد نيز ميباشد.

2- كيوپيد): (CUPID)كـه به شـكل يك كودك برهنه، فربه و
بالدار ترسيم ميگردد. اين كودك شيطان با لبخندي موذيانه
تـيـر و كمان نيز با خود حمل ميكند. چنانچه يكي از تيرهاي
اين كودك به قلب فردي اصابت كند وي فورا عاشق ميشود.
كـيوپيد در واقع پسر ونوس الهه عشق و زيبايي در افسانه
هاي روم باستان مي بـاشد. معني لغوي آن "آرزو " است.
كوپيد برخي اوقات آمور
(AMOR) نيز ناميده ميگردد.


همتاي كوپيد در افسانه هاي يوناني اروس ((EROS نام دارد.

3- كبوتر،قمري و مرغ عشق: اين پرندگان
نماد وفاداري، پاكي و معصوميت هستند.
4- گل رز: گل سرخ شهبانوي گلهاست. نماد جنگ و صلح، عشق وگذشت. 5- تور: جنـس دستـمال خانم هـا را در گـذشـته تشـكـيـلميـداده است. در زمــانهاي ديرين رسم برآن بوده كه هرگاهدسـتـمال خـانمـي به زميــن مي افتاد مردي كه متوجه آنميشده بلافاصله آن را از زمين برداشته و به زن ميداد.6- گره هاي عشق: از يك سري حلقه هاي در هم تنيده و بافتهشـده تشكـيـل يـــافته اند. اين حلقه ها آغاز و پاياني ندارند و نمادعشق جاوداني و پايدار است. 7- علامت"X":اين علامت به معني بوسه در كارت هاي تبريك و نامه هاي روز ولنتاين است. 8- روبان قرمز: اين رسم به زمانهاي قديم بازميگردد كه شواليه هاهنـگـاميكه عـازم جنـگ بودند نوار يا روسري از معشوقه خود دريافتكرده و آن را به يادگار با خود ميبردند. * ساليانه بيش از يك ميليارد كارت تبريك ولنتاين در سراسر جهان رد و بدل ميگردد كه 85 درصد آنها توسط زنان خريداري ميشود. * ساليانه 50 ميليون گل رز و ميليونها جعبه شكلات در سالروز ولنتاين هديه داده ميشود كه اغلب آنها را مردان خريداري ميكنند. * هداياي روز ولنتاين شامل: گل رز و يا دسته گل كوچك، شكلات، كارت تبريك ولنتاين، عروسك، شمع، يك نامه عاشقانه، يك قطعه شعر عاشقانه و يا هديه كوچك. شمع، يك نامه عاشقانه، يك قطعه شعر عاشقانه و يا هديه كوچك.                                              *  براي جشن گرفتن اين روز به يك كافي شاپ و يا براي صرف شام به يك رستوران دنج برويد.    *  رنگهاي روز ولنتاين شامل قرمز، سفيد و صورتي است.    *   در خصوص تاريخچه و مبداء ولنتاين اختلاف نظر وجود داشته تا جايي كه ولنتاين با افسانه در       آميخته است.    * هويت ولنتاين مبهم است. در كل 3 روايت در رابطه با ولنتاين نقل گرديده كه به آنها اشاره ميكنيم.    * جشنواره اي به نام LUPERCALIA كه 15 فوريه در رم باستان ميان كافران متداول بوده است.     لوپركاليا جشن تطهير و زمان خانه تكاني بوده است.       در اين جشن مشركين از خداي LUPERCUS  به خاطر محافظت از چوپانها و گله هايشان      از گزند گرگها قدرداني ميكردند .     در اين فستيوال به منظور  بزرگداشت FAUNUS خداي حاصلخيزي، باروري و جنگلها روميان      يك سگ و دو بز نر را قرباني كرده و از پوست آنها شلاق مي ساختند .      مردان با اين شلاق ها به ميان مردم رفته و به هر كسي كه ميرسيدند ضربه اي با شلاق به آنها      ميزدند . دختران داوطلبانه براي شلاق خوردن صف ميكشيدند.  آنها اعتقاد داشتند كه شلاق خوردن       با تازيانه هاي ساخته شده از پوست بز باروري آنها را تضمين ميكند.  همچنين  در اين جشن طي     بزرگداشت الهه اي بنام   JUNO FEBRUTA   زنان مجرد نامه هاي عاشقانه مينوشتند و     درون گلدانهايي مي انداختند. (و يا تنها نام خود را روي برگه اي مينوشتند) مردان  مجرد روم نيز     هر كدام يكي از اين يادداشتها را از درون گلدانها بيرون كشيده و مشتاقانه بدنبال دختر نويسنده نامه      ميرفتند.  (نوعي دوست يابي) اين آشنايي ها اغلب به ازدواج مي انجاميد. اين رسم تا قرن  هجدهم      ادامه داشت اما ازآن به بعد مردان رم ترجيح دادند پيش از آشنايي زن را ببينند!    * كليساي كاتوليك حداقل 3 قديس بنام VALENTINE و يا   VALENTINUS    شناسايي كرده     كه هر سه در روز 14 فوريه به شهادت رسيده اند.      * ولنتاين مقدس يك كشيش مسيحي بوده كه در قرن سوم خدمت ميكرده است. زماني كه امپراطور      CLADIUS دوم بر روم حكمراني ميكرده. كلاديوس دريافت كه مردان مجرد از آنجايي كه همسر و      خانواده اي ندارند (مردان متاهل حاضر به ترك همسر و خانواده خود نبودند) نسبت به مردان متاهل     بيشتر به سربازي روي آورده و سربازان بهتر، كاراتر و جنگجو تري نيز ميباشند.ازهمين روازدواج      را براي مردان جوان غير قانوني و ممنوع اعلام كرد. ولنتاين كه اين حكم را ناعادلانه و ظالمانه      ميپنداشت از فرمان كلاديوس سرباز زد.      ولنتاين مخفيانه عشاق جوان را به عقد يكديگر در مي آورد.     هنگامي كه اين عمل ولنتاين بر ملا گشت كلوديوس حكم اعدام وي را صادر كرد.  * خود ولنتاين نخستين فردي بود كه براي اولين بار نامه ولنتاين را نگاشت. وي هنگامي كه در زندان    به سر مي برد دلداده دختر جواني شد كه دختر زندانبان وي بود. اين دختر جوان زماني كه ولنتاين در      بازداشت بسر ميبرد به ملاقات وي مي آمد. در انتهاي اين نامه ولنتاين چنين نوشته بود: “از طرف       ولنتاين تو.” اين عبارت كماكان در نامه هاي روز ولنتاين استفاده ميشود.   * ولنتاين در روز 14 فوريه اعدام شد. تقريبا در سال 269 پس از ميلاد. به گراميداشت وي كليسايي      در سال 350 پس از ميلاد بنا  گرديد  كه پيكر وي نيز در آنجا دفن شده است.در واقع روز ولنتاين        سالروز مرگ و خاك سپاري ولنتاين ميباشد.   * پاپ اعظم GLASIUS فردي بود كه روز 14 فوريه را، در سال 498 پس از ميلاد، روز ولنتاين        (ST. VALENTINE`S DAY) نام نهاد. در واقع وي اين روز را جايگزين آيين كفرآميز      لوپركاليا كه مختص كافران بود كرد. وي در گلدانها عوض نام دختران اسامي مقدسين مسيحي را     نهاد. و با اين كار به لوپركاليا تقدس بخشيد. در اين آيين مرد و زن هر دو يك نام قديس رااز      گلدان بيرون ميكشيدند كه ميبايست تا آخر سال خصوصيات اخلاقي آن قديس را الگو قرار داده و در     خود متجلي مي ساختند.     * روايت ديگر: در دوران كلاديوس مسيحيت به شدت سركوب ميشد. ولنتاين نه تنها كشيش و مبلغ      مسيحيت بود بلكه رهبر جنبش زير زميني مسيحيان نيز بود. اغلب كشيشها در اين دوران زنداني و       سپس اعدام گرديدند. ولنتاين پس از به زندان افتادن دختر نابيناي زندانبان خود را شفا ميدهد.        كلاديوس پس از اينكه از اين خبر مطلع ميگردد به خشم آمده و دستور ميدهد سر وي را از تنش         جدا سازند.   * كهن ترين نامه و شعر ولنتاين توسط چارلز، دوك اورلئان نگاشته شد. وي زماني كه در سال 1415    و در قرن شانزدهم در زندان برج لندن در اسارت بسر ميبرد اين نامه را براي همسر خود نوشت.  * روايت ديگر حاكي از آن است كه ولنتاين يك مسيحي بوده كه عاشق كودكان بوده. اما از آنجايي كه    وي از پرستش خدايان سر باز ميزده به زندان فرستاده ميشود. اما كودكان كه به وي علاقه مند بودند   دلتنگ وي شده و براي وي پيامهاي مهر آميزي مينوشتند. اين كودكان نامه ها را از لابلاي ميله هاي   زندان به درون سلول ولنتاين مي انداختند. وي در سال 14 فوريه 269 پس از ميلاد اعدام شد.  * برخي هم روز ولنتاين را به باور مردمان انگليس و فرانسه قرون وسطي نسبت ميدهند. آنها اعتقاد    داشتند كه پرندگان در روز 14 فوريه جفت خود را انتخاب ميكنند.   * برگزاري جشن ولنتاين امروزي از دو كشور فرانسه و انگليس آغاز گرديده است.  * ابتدا كارتهاي تبريك ولنتاين را هر كس خودش تهيه ميكرد اما از سال 1800 كارتهاي تبريك ولنتاين   تجاري به بازار عرضه گشت. البته اين كارتها نيز دست نوشته و داراي نمادهاي ولنتاين نقاشي شده   بودند. سپس كارتهاي تبريك چاپي جايگزين آنها گرديد.  * در گذشته دور در ايتاليا و انگليس رسم بر آن بود كه زنان مجرد پيش از طلوع آفتاب روز ولنتاين از    خواب برخاسته و لب پنجره اتاق خود مي ايستادند تا مردي از مقابل پنجره آنان عبور كند. اعتقاد بر    آن بود كه با اولين مردي كه در آن روز ببينند، ظرف يكسال ازدواج خواهند كرد. شكسپير نيز در     نمايشنامه هملت به اين باور اشاره كرده است.  * در برخي كشورها رسم بر اين است كه مردان جوان روز ولنتاين لباس به زنان هديه ميدهند. چنانچه   زن آن لباس را براي خود نگه دارد نشانه آنست كه زن خواهان ازدواج با آن مرد است.  * در فرانسه پسران اسم معشوقه خود را روی آستين لباسشان می نوشتند تا به همه بگویند: ازحس   من آگاه شويد.   * در زمانهاي گذشته در ولز چنين مرسوم بود كه در سالروز ولنتاين قاشقهاي چوبي به يكديگر هديه   بدهند. روي اين قاشقهاي چوبي معمولا نقش قلب و كليد و قفل كنده كاري شده بود.   معني اين كنده كاريها چنين بود: “تو قلب مرا گشوده اي” يا “كليد دروازه قلب من دست توست.”  * برخي باورهاي آميخته با خرافات نيز در رابطه با روز ولنتاين وجود دارد. اگر در اين روز سینه سرخ   از بالای سر دختری عبور کند او با یک ملوان ازدواج خواهد كرد و اگر گنجشک عبور کند همسرش   مرد فقیری میشود اما بسيار خوشبخت خواهند شد و اگر آن پرنده سهره باشد آن دختر با مردی پولدار   ازدواج خواهد کرد.  * كودكان انگليسي در صدها سال پيش در اين روز مانند بزرگترها لباس بتن ميكردند و خانه به خانه    به ترانه سرايي و آواز خواني ميپرداختند.  * اما در ژاپن روز ولنتاين به گونه اي ديگر مرسوم است. روز ولنتاين اين دختران هستند كه بايد به    مردان شكلات هديه بدهند. زنان شاغل به اجبار بايد به تمام همكاران مرد خود بويژه رييس خود   شكلات هديه بدهند. اما در روزي موسوم به “روز سفيد”(WHITE DAY) كه تاريخ آن 14 مارس    ميباشد مردان براي جبران محبت خانمها به آنها هديه ميدهند. البته اغلب فقط به دوستان دختر خود.   هديه مردان معمولا يك لباس زنانه سفيد رنگ است.   * در چین هم افسانه ای وجود دارد که نمادی از عشق است و روز ولنتاین چيني ها محسوب ميگردد.    اين روز هفتمین روز از هفتمین ماه در تقویم چینی است. اين روز فستيوال دختران نيز ناميده ميگردد.    دراين روز مردم چين به ستاره ها خيره ميشوند. دختران نيز دعا ميكنند تا كدبانوهاي با كفايتي در آينده   شوند و همچنين شوهر مناسبي نصيبشان گردد. پسران مجرد نيز دعا ميكنند تا هر چه زودتر معشوق   خود را بيابند.  * بنابراين روز ولنتاين از روم به فرانسه و انگليس وسپس به آمريكا راه يافت و اكنون در تمام جهان   جشن گرفته ميشود.     من كه ولنتاين ندارم ولنتاين شما مبارك باد
[ سه شنبه 1391/11/24 ] [ 6:5 قبل از ظهر ] [ دلباخته ]

شبهای رفتن تو                        شبهای بی ستاره

              ببين که خاطراتم                       بی تو چه پاره پاره است

              با هر نفس تو سينه                    بغض تو تو گلوم

              با هر کی که هر جا باشم              عکس تو روبرومه

             آخ که چقدر تنگ دلم                  برای اون شبامون

            کاشکی که اون عشق بشينه          دوباره تو دلامون

           چی ميشه برگردی بازم                به روزای گذشته

          هوای پاييزی چرا                      تو عشق ما نشسته

          سپردی عصرمون                    به دست بادو بارون

         منو زدی به طوفان                   خودت گرفتی آروم

         قهر تو راهمو بسته                غم دلمو شکسته

       تو اين صدای خسته                 ياد تو پينه بسته غو دلمو شکسته

       غروب باز دوباره                   شب توی انتظاره

       ابر تو راهم نشسته                 خيال گريه داره

       اسم تو فريادمه                    درد تو صدام خرابه

       خنده ی آينه تلخ                 بی تو پر از بهانه است

 شبای رفتن تو شبای بی ستاره است      ببين که خاطراتم بی تو پاره پاره است

 

[ یکشنبه 1391/06/19 ] [ 5:59 قبل از ظهر ] [ دلباخته ]
   ........   مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

هیچ وقت نذارهر رهگذری که رد می شه رو دلت یادگاری بنویسه چون بعدا پاک کردنش خیلی سخته
http://delbakhteyehlove.blogfa.com
امکانات وب